Cabinetul de Avocat Dulica Nicoleta ofera cu titlu de exemplu urmatoarele servicii:

 • Schimbarea adresei sediului social;
 • Transmiterea partilor sociale;
 • Infiintare puncte de lucru;
 • Schimbarea (completare, extindere, reformulare) obiectului de activitate;
 • Avizarea sediilor (social / puncte de lucru);
 • Suspendarea temporara activitatii societatii comerciale;
 • Reluarea activitatii societatii comerciale;
 • Actualizarea obiectului de activitate;
 • Administrator (revocare / numire / retragere / prelungire mandate / incetare mandat/ demisie);
 • Schimbarea sediului societatilor comerciale in alt judet;
 • Schimbarea sediului sucursalelor in acelasi judet;
 • Schimbarea denumirii unei societati comerciale;
 • Schimbarea datelor de identitate asociati / fondatori / actionari / membri / administratori;
 • Majorarea capitalului social al societatilor comerciale;
 • Reducerea capitalului social al societatilor comerciale;
 • Prelungirea duratei de functionare a societatilor comerciale;
 • Reducerea duratei de functionare a societatilor comerciale;
 • Schimbarea formei juridice a unei societati comerciale;
 • Divizarea unei societati comerciale prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau uneia sau mai multor societati existente;
 • Divizarea unei societati comerciale prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau uneia sau mai multor societati comerciale caresunt astfel constituite;
 • Divizarea unei societati comerciale care se dizolva fara a intra in lichidare si transfera mai multor societati, existente sau nouconstituite, totalitatea patrimoniului sau;
 • Dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL si GIE;
 • Dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator;
 • Radiere societate / firma;
 • Transmitere actiuni;
 • Excluderea sau, dupa caz, retragerea asociatilor din SNC, SCS si SRL, ca urmare a unei hotarari judecatoresti irevocabile;
 • Fuziunea prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societati care se dizolva, fara a intra in lichidare, unei societati pe care o constituie;
 • Fuziunea prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societati care se dizolva fara a intra in lichidare, unei alte societati existente;
 • Excluderea sau, dupa caz, retragerea asociatilor din SNC, SCS si SRL, ca urmare a unei hotariri judecatoresti irevocabile.

Pentru orice modificare a actelor societatii este necasar sa aveti la dumneavoastra, in momentul prezentarii la cabinetul de nostru de avocat urmatoarele acte:

 • CUI (certificat de inregistrare) in original
 • copie dupa ultimul act constitutiv actualizat
 • copie acte de identitate asociati

 

Restul actelor se vor solicita la sediul firmei noastre in functie de particularitatile cererii si societatii dumneavoastra