INFIINTARE O.N.G-URI

Actele necesare pe care trebuie sa le aveti initial la dumneavoastra in momentul programarii la firma noastra, pentru infiintarea asociatiei sau fundatiei (ONG) sunt:

  • actele de identitate ale asociatilor, ale administratorilor / consiliul director si ale eventualilor cenzori;
  • documentele* care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, punct de lucru / puncte de lucru, insotite de copiile actelor de identitate ale proprietarilor;
  • cel putin 3 variante pentru denumirea asociatiei / fundatiei.

 

*Exemplu: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor etc.