Onorariile noastre:

INFIINTARE FIRMA - intocmire dosar complet 300 lei
CESIUNE PARTI SOCIALE – intocmire dosar complet 300 lei
MAJORARE CAPITAL SOCIAL – intocmire dosar complet 300 lei
SUSPENDARE / RELUARE ACTIVITATE – intocmire dosar complet 200 lei
INFIINTARE / DESFIINTARE PUNCT DE LUCRU – intocmire dosar complet 200 lei
DIZOLVARE / RADIERE SOCIETATE - intocmire dosar complet 500 lei
SCHIMBARE SEDIU SOCIAL / OBIECT DE ACTIVITATE / ADMINISTRATOR / DENUMIRE - intocmire dosar complet - 300 lei
ATESTARE DECLARATIE ASOCIAT / ADMINISTRATOR - 50 lei
GAZDUIRE SEDIU - 100 lei / LUNA SAU 800 LEI / AN