SCRIERE DE PROIECTE SI PROPUNERI DE FINANTARE

Va oferim servicii de consultanta pentru intocmirea cererilor de finantare, a dosarelor, a planurilor de afaceri, a studiilor de fezabilitate, accesarea de finantari nerambursabile din fonduri europene si nationale, dupa cum urmeaza:

A. FONDURI EUROPENE

 • 1.FEADR - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
 • 2.FEP - Fondul European pentru Pescuit
 • 3.POS CCE - Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice
 • 4.POR - Programul Operational Regional
 • 5.POS Transporturi
 • 6.POSDRU - Resurse Umane
 • 7.POS Mediu.

Pentru accesarea fondurilor europene va oferim servicii complete de proiectare:

 • 1.analiza eligibilitatii si recomandari/solutii;
 • 2.recomandari tehnologice;
 • 3.consultanta pentru obtinerea avizelor necesare;
 • 4.intocmirea studiului de fezabilitate, planului de afaceri, a proiectiilor financiare si analizei financiare;
 • 5.consultanta si asistenta la realizarea documentatiei pentru obtinerea unui credit de cofinantare;
 • 6.scrierea cererii de finanare.

B. FONDURI NATIONALE

 • 1. Programul de MINIMIS (pentru societati cu un an minim de activitate)
 • 2. Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii
 • 3. Programul de dezvoltare şi modernizare a activitaţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa
 • 4. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici şi mijlocii
 • 5. Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici şi mijlocii
 • 6. Programul pentru stimularea infiinţarii şi dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
 • 7. Programul pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale in randul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START -
 • 8. Programul naţional multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii şi promovarii brandurilor sectoriale, sub-sectoriale şi de produs
 • 9. Programul naţional multianual de infiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.
 • 10. Alte programe.