PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (P.F.A.)

Actele necesare pe care trebuie sa le aveti initial la dumneavoastra in momentul programarii la Cabinet de Avocat Dulica Nicoleta sunt:

  • actul de identitate al titularului,
  • documentele* care atesta dreptul de folosinta asupra spatului cu destinatie de sediu profesional, punct de lucru / puncte de lucru, insotite de copiile actelor de identitate ale proprietarilor,
  • actele de studii (copii).

* Exemplu. contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor etc.

Consultanta, intocmire dosar, depunere dosar infiintare PFA pentru un pret de 200 lei.

PERSOANE FIZICE TITULARI AI INTREPRINDERILOR INDIVIDUALE (I.I.)

Actele necesare pe care trebuie sa le aveti initial la dumneavoastra in momentul programarii la Cabinet de Avocat Dulica Nicoleta sunt:

  • actul de identitate al titularului intreprinderii individuale
  • documentele* care atesta dreptul de folosinta asupra spatului cu destinatie de sediu profesional, punct de lucru / puncte de lucru, insotite de copiile actelor de identitate ale proprietarilor,
  • actele de studii (copii).

* Exemplu. contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor etc.

INTREPRINDERI FAMILIALE (I.F.)

Actele necesare pe care trebuie sa le aveti initial la dumneavoastra in momentul programarii la Cabinet de Avocat Dulica Nicoleta sunt:

  • actul de identitate al fiecarui membru al acesteia
  • documentele* care atesta dreptul de folosinta asupra spatului cu destinatie de sediu profesional, punct de lucru / puncte de lucru, insotite de copiile actelor de identitate ale proprietarilor,
  • actele de studii (copii).

* Exemplu. contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor etc.