INFIINTARE SOCIETATI

Actele necesare pe care trebuie sa le aveti initial la dumneavoastra in momentul programarii la Cabinetul de Avocat Dulica Nicoleta, pentru infiintarea oricarui tip de societate (SRL, SRL-D, SRL student, GIE, GEIE, SNC, SA) sunt:

  • actele de identitate ale asociatului / asociatilor si a administratorului / administratorilor;
  • documentele* care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, punct de lucru / puncte de lucru, insotite de copiile actelor de identitate ale proprietarilor;
  • cel putin 3 variante pentru denumirea societatii.

*Exemplu: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor etc.